Doanh thu phí gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2019 tăng hơn 12%

17:33 | 03/06/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, ổn định, góp phần thực hiện mục tiêu chung của thị trường bảo hiểm Việt Nam.

Theo ước tính của các doanh nghiệp, năm 2019, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 89.447 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm 2018; tổng số tiền đầu tư ước đạt 46.591 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2018; tổng dự phòng nghiệp vụ ước đạt 21.638 tỷ đồng, tăng 0,1% so với năm 2018; vốn chủ sở hữu ước đạt 30.118 tỷ đồng, tăng 12,1% so với năm 2018; bồi thường bảo hiểm gốc ước đạt 21.202 tỷ đồng, tăng 4,9% so với năm 2018; tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với năm 2018;

 Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm sức khỏe (chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu 17.403 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 33,22%), tiếp theo là bảo hiểm xe cơ giới (16.010 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 30,56%), bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại (6.502 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 12,41%), bảo hiểm cháy nổ (5.412 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 10,33%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (2.540 tỷ đồng, chiếm tỉ trọng 4,85%).

 

Doanh thu phí gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 2019 tăng hơn 12% - ảnh 1
Tỉ trọng doanh thu phí theo nghiệp vụ bảo hiểm 
Năm 2019, tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc của thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.387 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2018. Dẫn đầu thị trường về doanh thu phí gốc là Bảo Việt với doanh thu ước đạt 10.650 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm 2018, chiếm thị phần 20,3%. Tiếp đến là PVI (7.217 tỷ đồng, tăng 5%, chiếm thị phần 14%), PTI (5.400 tỷ đồng, tăng 30%, chiếm thị phần 10,3%), Bảo Minh (3.721 tỷ đồng, tăng 4,9%, chiếm thị phần 7,1%), PJICO (2.982 tỷ đồng, tăng 6,2%, chiếm thị phần 5,7%)