Em trai Tổng giám đốc Vinamilk muốn bán hết cổ phiếu VNM đang nắm giữ

Trang Mai 08:01 | 09/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ông Mai Quang Liêm, em trai bà Mai Kiều Liên, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk, mã: VNM) vừa đăng ký bán 36.094 cổ phiếu VNM từ ngày 13/2 đến 10/3 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Theo đó, mục đích giao dịch là giải quyết việc cá nhân. Nếu thành công, ông Mai Quang Liêm sẽ giảm sở hữu tại VNM từ 0,0017% xuống 0%. Tạm chiếu theo thị giá VNM kết phiên 8/2 là 75.800 đồng/cp, ước tính ông Liêm sẽ thu về 2,7 tỷ đồng từ thương vụ thoái vốn.

Ông Liêm đăng ký bán toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ trong bối cảnh Vinamilk vừa công bố kết quả kinh doanh với mức lợi nhuận lần đầu mất mốc 10.000 tỷ kể từ năm 2017.

Luỹ kế cả năm 2022, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần gần 60.000 tỷ, giảm khoảng 1,6% so với năm 2021. Doanh thu vẫn đến chủ yếu từ bán thành phẩm (56.583 tỷ), bán hàng hoá (3.218 tỷ), dịch vụ khác (39 tỷ), cho thuê bất động sản đầu tư (8 tỷ). Do giá vốn hàng bán tăng khiến lợi nhuận ròng cả năm đạt 8.577 tỷ đồng, giảm 19% so với năm 2021.

Như vậy, Vinamilk mới thực hiện 94% kế hoạch doanh thu, 87% chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2022. 

 

Về tình hình tài chính, tính đến 31/12/2022, Vinamilk có 19.713 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng. Khoản tiền gửi đã mang lại cho doanh nghiệp gần 1.200 tỷ đồng tiền lãi trong năm. 

Các khoản phải thu ngắn hạn còn 6.100 tỷ đồng. Hàng tồn kho 5.537 tỷ đồng, giảm 18% từ đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu, thành phẩm và hàng mua đang đi trên đường. 

Bên kia bảng cân đối, Vinamilk ghi nhận nợ phải trả 15.666 tỷ đồng, giảm 10%. Trong đó vay và nợ thuê tài chính cả ngắn hạn và dài hạn 4.933 tỷ đồng, chủ yếu vay các ngân hàng thương mại. 

Vốn chủ sở hữu tính đến hết năm 2022 ghi nhận 32.816 tỷ đồng, bao gồm gần 20.100 tỷ đồng vốn cổ phần, 5.266 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển, 3.353 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và gần 3.000 tỷ lợi ích cổ đông không kiểm soát. 

Trong một diễn biến khác, ngày 25/4, Vinamilk dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến. Đây là lần thứ 4 liên tiếp công ty tổ chức họp theo hình thức online.

Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội là 16/3, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 15/3.

Như mọi năm, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên của Vinamilk sẽ bàn về tình hình sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023; thông qua mức chia, thời gian chia cổ tức năm 2023.

Vinamilk dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 gần 40% tính trên mệnh giá và trên 90% tính trên lợi nhuận phân phối cho cổ đông Công ty mẹ (đã chốt danh sách tạm ứng cổ tức 2 đợt trong năm 2022, đợt cuối sẽ thực hiện sau ĐHĐCĐ thường niên tổ chức vào tháng 4/2023).