Eximbank sẽ tăng vốn điều lệ lên 14.814 tỷ đồng

Đông Bắc 10:02 | 06/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau gần 10 năm, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) sẽ chia cổ tức theo tỷ lệ 20% và qua đó sẽ nâng vốn điều lệ lên mức 14.814 tỷ đồng.

  

Hội đồng quản trị ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa thông qua ngày đăng ký cuối cùng vào 20/2 để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/2.

Tỷ lệ phát hành là 20% (cổ đông cứ sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được 2 cổ phiếu mới). Tổng khối lượng dự kiến phát hành gần 246 triệu cổ phiếu, nguồn thực hiện từ lợi nhuận sau thuế giai đoạn 2017-2021, sau trích lập các quỹ theo quy định.

Hiện ngân hàng xuất nhập khẩu này có vốn điều lệ 12.355 tỷ đồng và sau khi tăng vốn sẽ đạt tối đa 14.814 tỷ đồng.

 Eximbank sẽ tăng vốn điều lệ. Ảnh EIB.

Số vốn điều lệ tăng thêm sẽ được sử dụng vào hoạt động kinh doanh của Eximbank trên nguyên tắc đảm bảo an toàn hoạt động cho cổ đông. Số vốn này dự kiến đầu tư vào cơ sở hạ tầng, công nghệ, xây dựng trụ sở làm việc, mở rộng hoạt động kinh doanh...

Lần gần nhất Eximbank trả cổ tức là mức 4% bằng tiền mặt hồi giữa năm 2014. Trong khi lần tăng vốn gần nhất là mức thưởng cổ phiếu 17% hồi cuối năm 2011, tức cách đây đã hơn một thập kỷ.

Trước đó vào 18/1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng có văn bản chấp thuận việc tạm chốt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Eximbank là 29,97043% vốn điều lệ theo phương án được HĐQT thông qua.

Năm 2022, lợi nhuận trước thuế của Eximbank đạt hơn 3.707 tỷ đồng gấp gần 3 lần so với cùng kỳ năm trước (1.260 tỷ đồng năm 2021).

 

Nguyên nhân giúp Eximbank lãi đột biến trong năm nay là nhờ tăng trưởng lợi nhuận đều ở nhiều mảng kinh doanh từ thu nhập lãi thuần đến mảng dịch vụ, kinh doanh ngoại hối,... Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng gần 70% trong khi chi phí dự phòng rủi ro lại giảm 90% so với cùng kỳ do những năm trước đã trích lập cao.

Hội đồng quản trị Eximbank cũng đã chấp thuận đề xuất của ban điều hành ngân hàng về kế hoạch kinh doanh năm 2023 với lợi nhuận trước thuế ước đạt 5.000 tỷ đồng.

Mới đây, vào đầu tháng 1, ngân hàng đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm bầu bổ sung ba thành viên HĐQT sau khi các cổ đông lớn SMBC và nhóm Thành Công rút vốn nhưng bất thành do không đủ túc số. Đại hội bất thường lần 2 dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 14/2/2023.