FPT thu hơn 1.100 tỷ lãi ròng trong 2 tháng đầu năm

Lạc Lạc 13:29 | 24/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tập đoàn FPT (mã: FPT) vừa công bố kết quả kinh doanh 2 tháng đầu năm 2023 với sự tăng trưởng trong cả doanh thu và lợi nhuận.

 

Cụ thể, 2 tháng đầu năm, doanh thu FPT đạt 7.295 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận sau thuế 1.114 tỷ đồng, tăng 17%. Trong đó, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ tăng 23% lên 926 tỷ đồng.

 

 Ảnh: FPT

Trong cơ cấu doanh thu, khối công nghệ tiếp tục mang lại nguồn thu lớn nhất với 4.124 tỷ đồng, tăng trưởng 22% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm gần 57% tổng thu nhập. Lợi nhuận trước thuế đạt 515 tỷ đồng, tăng 7% và chiếm khoảng 39% cơ cấu lợi nhuận trước thuế cả tập đoàn.

  Ảnh: FPT

FPT cho biết, thị trường mảng dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh với mức doanh thu 3.356 tỷ đồng, tăng 26%, dẫn đầu bởi sức tăng đến từ thị trường Nhật Bản và châu Á – Thái Bình Dương (APAC). Nhìn chung, khối lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài đạt mức 6.747 tỷ đồng, tương đương mức tăng trưởng 30%.

Xếp thứ 2 trong cơ cấu doanh thu là khối dịch vụ viễn thông với mức tăng trưởng hơn 9%, đạt 2.515 tỷ đồng; tuy nhiên lợi nhuận trước thuế giảm nhẹ 2% xuống 439 tỷ đồng.

Không ghi nhận doanh thu cao, nhưng mảng giáo dục có tốc độ tăng trưởng cao nhất với 62%, đạt 657 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế ghi nhận cao gấp đôi cùng kỳ năm trước, lên 357 tỷ đồng.

Năm nay, FPT cũng đã công bố kế hoạch kinh doanh năm 2023 với mục tiêu doanh thu 52.289 tỷ đồng (xấp xỉ 2,1 tỷ USD) và lợi nhuận trước thuế 9.055 tỷ, tăng lần lượt 19% và 18,2% so với kết quả năm 2022. Như vậy, so với kế hoạch, tập đoàn đã hoàn thành 14% mục tiêu doanh thu và hơn 14% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 2 tháng. 

Ngoài ra, tập đoàn có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15% cho năm 2022 và dự kiến duy trì mức cổ tức tiền mặt cho năm 2023 là 20%.

Ngày 6/4 tới đây, FPT sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 để thông qua các kế hoạch kinh doanh, phân phối lợi nhuận.