Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Hà Nội: Kiên quyết chấm dứt dự án không bảo đảm tiến độ

Báo cáo tại HĐND TP Hà Nội về các cam kết tại kỳ họp trước, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết đã có nhiều dự án đã được đẩy nhanh và dự kiến hoàn thành đảm bảo tiến độ, đồng thời kiên quyết chỉ đạo chấm dứt với dự án không bảo đảm tiến độ.
Hà Nội thu hồi gần 4.000 m2 đất tái định cư

Hà Nội thu hồi gần 4.000 m2 đất tái định cư

UBND thành phố Hà Nội vừa có báo cáo gửi HĐND thành phố Hà Nội trước kỳ họp thứ 10 về kết quả thực hiện kết luận tại phiên chất vấn, trả lời chất vấn và những cam kết tại kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố. Theo đó, quỹ nhà tái định cư còn tồn tại nhiều bất cập.