HAGL gia hạn lô trái phiếu 300 tỷ đồng thêm hai năm

Minh Hằng 09:04 | 30/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Lô trái phiếu 300 tỷ đồng của HAGL được phát hành từ năm 2012 và đang được thế chấp bởi 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức.

Ngày 29/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã: HAG) đã thông qua việc điều chỉnh kỳ hạn trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng được phát hành ngày 18/6/2012 từ 11 năm thành 13 năm. Đồng nghĩa ngày đáo hạn sẽ dời từ 30/9/2023 sang 30/9/2025.

Trên báo cáo soát xét bán niên 2023, HAGL đang lưu hành lô trái phiếu trị giá 300 tỷ đồng, trái chủ là CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Tây Nguyên, được đáo hạn ngày 30/9/2023. Tài sản thế chấp là 47 triệu cổ phiếu của Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức. Tổ chức thu xếp phát hành là Chứng khoán ACB (ACBS).

Ngoài ra, HAGL còn khoản dư nợ trái phiếu trị giá 5.271 tỷ đồng từ trái chủ Ngân hàng BIDV, ngày đáo hạn là 30/12/2026.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính đã kiểm toán của công ty.

Cũng ngày 29/9, HĐQT HAGL đã thông qua việc triển khai phương án chuyển đổi một phần số dư nợ của Công ty TNHH Hưng Thắng Lợi Gia Lai thành phần vốn góp của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Đồng thời HĐQT cũng thông qua việc tiếp tục góp vốn vào Hưng Thắng Lợi Gia Lai bằng chính khoản nợ của công ty này. Tỷ lệ sở hữu của HAGL tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai sau khi hoàn tất việc góp vốn bằng khoản nợ sẽ tăng từ 98% hiện tại lên 98,78% vốn điều lệ của Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Trước đó, ĐHĐCĐ bất thường HAGL diễn ra ngày 26/9 đã thông qua kế hoach huy động 1.300 tỷ đồng từ việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trong đó dự kiến 700 tỷ đồng dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cơ cấu lại nợ cho Hưng Thắng Lợi Gia Lai.

Chi tiết phương án sử dụng vốn đợt chào bán riêng lẻ. (Nguồn: Nghị quyết ĐHĐCĐ HAGL).

Tại ngày 30/6, khoản giá trị đầu tư gốc của HAGL tại Hưng Thắng Lợi Gia Lai là 2.489 tỷ đồng nhưng phải trích lập dự phòng 650 tỷ. Đồng thời, HAGL ghi nhận khoản phải thu từ Hưng Thắng Lợi Gia Lai với tổng số tiền 57 tỷ đồng.

 

Tính đến cuối tháng 6, tổng nguồn vốn của Hưng Thắng Lợi Gia Lai khoảng 5.278 tỷ đồng, trong đó nợ phải trả là 4.368 tỷ đồng, gấp 4,8 lần vốn chủ sở hữu (910 tỷ đồng). Tại cuối quý II, công ty không còn dư nợ trái phiếu trong khi đầu năm dư nợ gần 200 tỷ đồng.