Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định trong 9 tháng 2023

Trang Mai 14:43 | 29/09/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đây là nhận định của Tổng cục Thống kê trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng đầu năm 2023. Theo đó, ngành nông nghiệp vẫn giữ được sự tăng trưởng ổn định, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng chung.

Sản lượng lúa các vụ duy trì ở mức cao

Trong nông nghiệp, vụ lúa đông xuân năm 2023 đạt kết quả khá với sản lượng đạt 20,2 triệu tấn, tăng 213,1 nghìn tấn so với vụ đông xuân năm 2022 và giá lúa tăng cao so với cùng kỳ (9 tháng năm 2023, chỉ số giá thóc khô tăng 5,86% và chỉ số xuất khẩu gạo tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước) do nhu cầu xuất khẩu gạo tăng; năng suất đạt 68,4 tạ/ha, tăng 2,4 tạ/ha chủ yếu do thời tiết thuận lợi, chuyển đổi cơ cấu giống lúa hợp lý và trình độ kỹ thuật canh tác ở các địa phương được nâng cao.

Tính đến trung tuần tháng Chín, diện tích gieo cấy lúa mùa cả nước đạt 1.492,5 nghìn ha, bằng 99,2% cùng kỳ năm trước, trong đó các địa phương phía Bắc đạt 1.005,6 nghìn ha, bằng 98,3%, các địa phương phía Nam đạt 486,9 nghìn ha, bằng 101,1%. Diện tích gieo cấy lúa mùa miền Bắc năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do hiệu quả kinh tế từ canh tác lúa không cao nên người dân giảm diện tích gieo trồng. 

Vụ lúa hè thu năm nay cả nước gieo cấy được 1.911,7 nghìn ha, giảm 2,8 nghìn ha so với vụ hè thu năm trước chủ yếu do chuyển đổi mục đích sử dụng đất và nắng nóng khô hạn ở một số tỉnh miền Trung. Tính đến ngày 15/9/2023, các địa phương đã thu hoạch được 1.786,3 nghìn ha lúa hè thu, chiếm 93,4% diện tích gieo cấy và bằng 94,8% cùng kỳ năm trước, trong đó vùng Đồng bằng sông Cửu Long thu hoạch 1.348,9 nghìn ha, chiếm 91,5% và bằng 93,4%. 

Theo báo cáo của các địa phương, vụ lúa hè thu năm nay đạt khá với năng suất ước đạt 57,6 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha so với vụ hè thu năm 2022; sản lượng đạt 11 triệu tấn, tăng 173 nghìn tấn và giá lúa hè thu đang ở mức cao so với cùng kỳ.

Đến giữa tháng Chín, vùng Đồng bằng sông Cửu Long gieo cấy được 604,2 nghìn ha lúa thu đông, bằng 105% cùng kỳ năm trước. Tiến độ gieo cấy lúa thu đông năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước do các địa phương mở rộng diện tích và tập trung gieo cấy sớm cùng với đó là thời tiết, nguồn nước thuận lợi cho gieo trồng lúa. Hiện lúa thu đông sinh trưởng và phát triển khá tốt, tình hình sâu bệnh tuy có phát sinh nhưng phòng trị kịp thời nên mức độ gây hại không đáng kể.

Cùng với việc gieo cấy lúa, các địa phương trên cả nước đang tiến hành gieo trồng cây hoa màu. Diện tích gieo trồng các loại cây hoa màu một số loại cây như ngô, khoai lang, đậu tương, lạc giảm so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả kinh tế không cao nên nông dân thu hẹp sản xuất. 

Tổng diện tích cây lâu năm 9 tháng năm 2023 ước đạt 3.772,5 nghìn ha, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm cây công nghiệp đạt 2.190,2 nghìn ha, bằng cùng kỳ năm trước; nhóm cây ăn quả đạt 1.260,1 nghìn ha, tăng 1,2%. 

Sản lượng thu hoạch một số cây công nghiệp chủ yếu 9 tháng năm 2023 tăng so với cùng kỳ năm trước. Riêng thanh long giảm 3,5% do giá bán giảm, nhiều vườn cây thanh long đến tuổi già cỗi, người dân chưa trồng lại.

 Ảnh: Mai Trang tổng hợp từ Tổng cục Thống kê.

Ngành chăn nuôi phát triển ổn định

Tình hình chăn nuôi trâu, bò trong 9 tháng năm 2023 không có biến động lớn, đàn trâu tiếp tục xu hướng giảm do diện tích chăn thả thu hẹp, hiệu quả kinh tế không cao. Mặc dù dịch viêm da nổi cục đã được kiểm soát nhưng chính quyền địa phương và các cơ quan chuyên ngành vẫn cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh để dịch bệnh không quay lại.

 Tốc độ tăng/giảm số lượng gia súc, gia cầm cuối tháng 9/2023 so với cùng thời điểm năm trước. Ảnh: Tổng cục Thống kê

Chăn nuôi lợn và gia cầm đảm bảo nguồn cung cho thị trường, một số trang trại nuôi gà thịt đã kết nối được với các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, góp phần thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển. Người chăn nuôi cần tận dụng các nguồn nguyên liệu sẵn có để thay thế một phần thức ăn công nghiệp hoặc tận dụng phụ phẩm để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm không chỉ góp phần bảo vệ môi trường mà còn giảm chi phí đầu vào và tăng thu nhập cho người chăn nuôi.

Tính đến ngày 21/9/2023, cả nước không còn dịch cúm gia cầm; dịch lở mồm long móng còn ở Đồng Tháp; dịch viêm da nổi cục còn ở Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Bến Tre và dịch tả lợn châu Phi còn ở 14 địa phương chưa qua 21 ngày.

Diện tích rừng bị thiệt hại 9 tháng tăng 51%

Diện tích rừng trồng mới tập trung cả nước trong quý III ước đạt 72,6 nghìn ha, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước do thời tiết bất lợi. Tính chung 9 tháng năm 2023, diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 197,9 nghìn ha, bằng cùng kỳ năm trước.

Tính đến 15/9/2023, diện tích rừng bị thiệt hại là 425,9 ha, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước, trong đó rừng bị chặt, phá là 297,5 ha, tăng 5,7%; diện tích rừng bị cháy là 128,4 ha, gấp 317,8 lần. Tính chung 9 tháng năm 2023, cả nước có 1.594 ha rừng bị thiệt hại, tăng 79,5% so với cùng kỳ năm trước.

Sản lượng thuỷ sản 9 tháng tăng nhẹ 2%

Sản lượng thủy sản quý III ước đạt 2.520,2 nghìn tấn, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản ước đạt 6.796,7 nghìn tấn, tăng 2,1%.

  Ảnh: Mai Trang tổng hợp từ Tổng cục Thống kê.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng quý III ước đạt 1.450,1 nghìn tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 3.792,5 nghìn tấn, tăng 3,6%.

Sản lượng cá tra tăng so với cùng kỳ năm trước mặc dù giá cá tra nguyên liệu giảm so với cùng kỳ do nhu cầu từ các thị trường nhập khẩu giảm. Sản lượng cá tra quý III ước đạt 448,8 nghìn tấn, tăng 2,7% so cùng kỳ; tính chung 9 tháng đạt 1.238,1 nghìn tấn, tăng 2,4%.

Sản lượng tôm nuôi trong quý III tăng so với cùng kỳ năm trước do hiệu quả từ ứng dụng mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng thâm canh, siêu thâm canh.

Sản lượng thủy sản khai thác quý III ước đạt 1.070,1 nghìn tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 3.004,2 nghìn tấn, tăng 0,4%.

Sản lượng thủy sản 9 tháng năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022. Ảnh: Tổng cục Thống kê.