Hai dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân bị thu hồi

Đông Bắc 17:00 | 05/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long vừa có báo cáo về việc rà soát các dự án đầu tư không đưa đất sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, theo đó có đến 11 dự án đã thu hồi đất, trong đó có 2 dự án nhà ở xã hội của Địa ốc Hoàng Quân.

 

Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Vĩnh Long tại Công văn số 1740/UBND-KTNV ngày 12/4/2023 về việc rà soát các dự án đầu tư không đưa đất sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất, ngày 18/4/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 1770/STNMT về việc phối hợp rà soát các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất gửi các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Qua rà soát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long có 12 tổ chức không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục, chậm triển khai thực hiện dự án, không thực hiện nghĩa vụ tài chính với tổng diện tích 64,76 ha, trong đó: Đã thu hồi đất 11 dự án với diện tích 31,83 ha; gia hạn sử dụng đất 01 dự án với diện tích 32,93 ha.

Trong 11 dự án thu hồi, có 3 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án xây dựng nhà ở xã hội HQC Hòa Phú của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Lý do chưa triển khai thực hiện dự án, vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích đất vi phạm 1,4ha. Kiến nghị UBND tỉnh Vĩnh Long ban hành thu hồi phần đất 1,4ha do Công ty đã vi phạm quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2711/QĐ-UBND ngày 23/12/2022 về việc thu hồi 14.017,9m2 tại xã Lộc Hòa, huyện Long Hồ do Công ty Cổ phần Hoàng Quân Mê Kong quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

 

 Dự án nhà ở xã hội chậm triển khai bị Sở TN&MT Vĩnh Long thu hồi. Ảnh BVL.

Dự án xây dựng Nhà ở xã hội Khu công nghiệp Bình Minh của Công ty Hoàng Quân Mê Kông, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh. Lý do thu hồi là chậm triển khai thực hiện dự án, vi phạm theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Kiến nghị thu hồi diện tích 16.583,7m2 do vi phạm Luật Đất đai năm 2013. UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 về việc thu hồi 16.583,7m2, tại xã Mỹ Hòa, thị xã Bình Minh, do Công ty quản lý. Lý do thu hồi Công ty quản lý, sử dụng đất đã vi phạm Luật Đất đai năm 2013.

Dự án xây dựng nhà ở xã hội Khu công nghiệp Hòa Phú của doanh nghiệp tư nhân Xí nghiệp xây dựng Hồng Trung, tại xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Doanh nghiệp chậm triển khai thực hiện dự án theo quy định tại điểm i, khoản 1, Điều 64 Luật Đất đai năm 2013, diện tích vi phạm 0,61ha. Kiến nghị thu hồi, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý lập kế hoạch đấu giá theo quy định...

Liên quan đến Địa ốc Hoàng Quân, theo BCTC quý II của CTCP Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã: HQC) vừa công bố, với doanh thu thuần chỉ đạt 103 tỷ đồng, giảm 29% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận gộp của doanh nghiệp bất động sản này theo đó cũng giảm gần 30%, xuống chỉ còn hơn 18 tỷ đồng trong quý II/2023.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh sụt giảm đáng kể, Địa ốc Hoàng Quân đã chủ động cắt giảm các chi phí phát sinh. Cụ thể, chi phí tài chính giảm gần 95%, chủ yếu nhờ chi phí lãi vay giảm mạnh; chi phí bán hàng giảm 90%; và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khấu trừ đi các chi phí, Địa ốc Hoàng Quân báo lãi sau thuế 1,2 tỷ đồng, giảm 88% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo giải trình của công ty, tình hình kinh tế của cả nước nói chung và hoạt động kinh doanh của HQC nói riêng đều gặp không ít khó khăn, thách thức đã dẫn đến doanh thu bán hàng của cả mảng bất động sản và dịch vụ không đạt kỳ vọng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023, Địa ốc Hoàng Quân chỉ ghi nhận tổng doanh thu gần 147 tỷ đồng và lãi ròng “vỏn vẹn” 2,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 38% và giảm 85% so với nửa đầu năm 2022. So với kế hoạch lãi ròng 140 tỷ đồng đề ra cho năm nay, doanh nghiệp bất động sản này mới chỉ thực hiện được 2% mục tiêu cả năm.