IDICO thay hàng loạt 'tướng' mới ở đại hội đồng cổ đông bất thường 2021

20:33 | 03/02/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của IDICO đã thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời bầu bổ sung 5 vị trí nói trên.
Ngày 2/2/2021, IDICO (HNX: IDC) tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021. Đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị và 2 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 – 2023, đồng thời bầu bổ sung các vị trí nói trên.
 
Cụ thể, Đại hội đồng cổ đông đã miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông Ninh Mạnh Hồng, Trịnh Hùng Lâm và Nguyễn Văn Đạt. Đồng thời, miễn nhiệm Kiểm soát viên đối với ông Nguyễn Cao Nguyên và bà Lê Ánh Thu.
 
Đại hội bầu bổ sung 3 thành viên Hội đồng quản trị gồm ông Nguyễn Cao Nguyên, ông Lê Bá Thọ và Tôn Thất Anh Tuấn. Bầu bổ sung 2 thành viên Ban Kiểm soát gồm Trần Thanh Linh và Đào Hữu Thắng.
 
Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất bầu ông Lê Bá Thọ làm chủ tịch Hội đồng quản trị IDICO nhiệm kỳ 2018 – 2023 và bầu ông Hoàng Văn Hiến làm trưởng Ban Kiểm soát.
 
Ông Lê Bá Thọ hiện đang là chủ tịch Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí – Long Sơn (PVC – IDICO) (UPCoM: PXL). Doanh nghiệp này có các cổ đông lớn đáng chú ý như Công ty TNHH MTV Năng lượng Gelex (sở hữu 19,14% vốn), IDICO (sở hữu 8,55% vốn), Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (sở hữu 6,38% vốn).

Trước khi giữ chức Chủ tịch PVC – IDICO, ông Lê Bá Thọ từng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex (mã VTX), Tổng giám đốc của SWC (Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam), chủ tịch công ty Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS ….
 
Còn ông Tôn Thất Anh Tuấn hiện là Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Tân Tạo, từng là chủ tịch Công ty cổ phần Dịch vụ Bán lẻ Dầu khí (PVR), thành viên hội đồng quản trị của PSD…. Ông Nguyễn Cao Nguyên do CTCP Tập đoàn SSG đề cử, từng là Trưởng Ban Kiểm soát của IDICO.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, IDICO ghi nhận doanh thu đạt 4.561 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 518 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,5% và giảm 10% so với năm trước. Căn cứ kết quả trên, doanh nghiệp đã hoàn thành 79% mục tiêu doanh thu và gần 74% mục tiêu lợi nhuận cả năm.
 
Ngày 15/12/2020, Công ty TNHH Covestcons, công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) thông báo hoàn tất giao dịch mua vào số lượng lớn cổ phiếu IDC.
Thông qua việc gom vào hơn 24,4 triệu cổ phần IDC, tương đương 8,13% vốn điều lệ, Covestcons đã chính thức trở thành cổ đông lớn IDICO.
 
Trước nữa hồi tháng 11/2020, Bộ Xây dựng đã đấu giá thành công 108 triệu cổ phiếu IDC, tương đương 36% vốn điều lệ cho 9 nhà đầu tư, bao gồm 8 cá nhân và 1 tổ chức. Với giá trúng bình quân 26.936 đồng/cổ phiếu, ước tính tổng giá trị nhà nước thu về sau thương vụ là gần 3.000 tỷ đồng.
 
 
Hà Ly