[Infographic] Toàn cảnh kinh tế 5 tháng đầu năm 2022: Sản xuất - thương mại - tiêu dùng tiếp tục khởi sắc

P.V - Infographic TTXVN 15:29 | 29/05/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo dữ liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm, nhiều lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiêu dùng và thương mại của Việt Nam tiếp tục đà phục hồi mạnh mẽ.

Về tình hình doanh nghiệp, số liệu từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng Năm, cả nước có 13.370 doanh nghiệp thành lập mới và 5.207 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, trong khi đó 4.964 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, 4.186 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và 1.339 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 9,1% và tăng 4,7%. Tổng cộng, doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động đạt 18.557, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 10.489.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, cả nước có 98,6 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 25,8% so với cùng kỳ năm trước; bình quân một tháng có 19,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 71,8 nghìn doanh nghiệp, tăng 20%, bình quân một tháng có 14,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Về sản xuất công nghiệp, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Năm ước tính tăng 4% so với tháng trước và tăng 10,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 12,1%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, IIP ước tính tăng 8,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 9,2%. Trong đó, 61 tỉnh thành ghi nhận CPI tăng trong 5 tháng đầu năm, chỉ riêng 2 tỉnh thành là Trà Vinh và Hà Tĩnh ghi nhận CPI giảm.

Về tiêu dùng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Năm ước đạt 477,3 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với tháng trước và tăng 22,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt quy mô và tốc độ tăng cao hơn so với cùng kỳ các năm trước khi xảy ra dịch COVID-19.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 2.257,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá tăng 6,3%.

Về thương mại, trong tháng Năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 62,69 tỷ USD, giảm 4,7% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 305,1 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,3%; nhập khẩu tăng 14,9%. Cán cân thương mại hàng hóa 5 tháng đầu năm ước xuất siêu 516 triệu USD.

Về đầu tư, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng Năm ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong khi đó, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2022 đạt 11,71 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI thực hiện dù vậy ước đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.