Không có sổ đỏ có được nhận bồi thường thu hồi đất không?

19:26 | 20/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều người không khỏi hoang mang khi Nhà nước thu hồi đất mà không có sổ đỏ thì có nhận được bồi thường không.
Chị An thắc mắc, chị có một mảnh đất tuy nhiên chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (tức sổ đỏ). Hiện nay khu đất nhà chị có nhiều nhà đã được Nhà nước thu hồi đất và nhận bồi thường, tuy nhiên chị lo lắng không biết nếu mảnh đất nhà chị có nhận được bồi thường thu hồi đất không.
 
Không có sổ đỏ có được nhận bồi thường thu hồi đất không
 
Về điều này, Giám đốc Công ty luật TNHH Đức An, luật sư Phạm Thị Bích Hảo tư vấn, trong trường hợp không có sổ đỏ những vẫn được nhận bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất là đất có mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, cộng đồng quy định tại Điều 75 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, loại trừ các trường hợp thuộc khoản 2 Điều 77 của Luật Đất đai, người Việt định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có sổ đỏ hoặc đủ điều kiện được cấp sổ đỏ, sổ hồng và các tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của luật mà chưa được cấp.
 
Theo đó, những hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất không phải đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có giấy tờ như Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc có đủ điều kiện để cấp giấy nhưng chưa được cấp.
 
Ngoài ra còn có cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng sử dụng đất mà không phải là đất do Nhà nước giao, cho thuê và có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện để được cấp theo quy định của Luật này mà chưa được cấp. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế, có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện được cấp sổ đỏ mà chưa được cấp.
 
Không có sổ đỏ có được nhận bồi thường thu hồi đất không
 
Luật cũng quy định tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê; thừa kế quyền sử dụng đất, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã nộp, tiền nhận chuyển nhượng đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa được cấp cũng có thể thuộc diện được nhận bồi thường.
 
Ngoài ra, cũng theo điều 75 Luật đất đai 2013, những tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê và có sổ đỏ hoặc có đủ điều kiện cấp sổ đỏ theo quy định mà chưa được cấp; tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án xây dựng nhà ở để bán hoặc bán kết hợp cho thuê; cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, có sổ đỏ, sổ hồng hoặc có đủ điều kiện cấp sổ đỏ, sổ hồng mà chưa được cấp cũng được quyền nhận bồi thường khi thu hồi đất.

Do đó, nếu đất nhà chị An thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 75 và có đủ điều kiện cấp sổ đỏ thì được xem xét bồi thường khi thu hồi đất theo quy định pháp luật.
 
 
 
Linh Chi (t/h)