Kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực FDI

11:00 | 30/08/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Trong 8 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,9%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,6%).

Kim ngạch xuất khẩu khu vực kinh tế trong nước tăng cao hơn khu vực FDI - ảnh 1
Nguồn: Internet.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu ước tính đạt 336,56 tỷ

Theo báo cáo số 131/BC-TCTK ngày 28/8/2019 của Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 8 tháng năm 2019 ước tính đạt 336,56 tỷ USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018.

Trong 8 tháng đầu năm 2019, tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước đạt 13,9%, cao hơn nhiều tốc độ tăng của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (4,6%) và tỷ trọng của khu vực kinh tế trong nước tiếp tục xu hướng tăng lên, chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (cùng kỳ năm trước là 28,8%).

Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD, trong đó riêng tháng 8/2019 xuất siêu 1,7 tỷ USD, tương đương với giá trị xuất siêu của 7/2019, kết quả này nhờ đóng góp của nhóm hàng điện thoại và linh kiện với kim ngạch xuất khẩu 8/2019 lên tới 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa.

Trong tháng 8/2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 8/2019 ước tính đạt 24,50 tỷ USD, tăng 6,6% so với tháng 7/2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 7,34 tỷ USD, giảm 4,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,16 tỷ USD, tăng 12,4%. Một số mặt hàng xuất khẩu có kim ngạch tăng so với tháng 7/2019. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tăng 4,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 14%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 0,9%, một số mặt hàng xuất khẩu có giá trị tăng cao.

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 169,98 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 52,04 tỷ USD, tăng 13,9%, chiếm 30,6% tổng kim ngạch xuất khẩu, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 117,94 tỷ USD, tăng 4,6%, chiếm 69,4% (tỷ trọng giảm 1,8 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm 2018).

Trong 8 tháng năm 2019 có 26 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm tới 89,5% tổng kim ngạch xuất khẩu (5 mặt hàng đạt giá trị trên 10 tỷ USD, chiếm 58,7%), trong đó điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu lớn nhất đạt 33 tỷ USD, chiếm 19,4% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2018: điện tử, máy tính và linh kiện đạt 21,9 tỷ USD, tăng 14,3%; hàng dệt may đạt 21,7 tỷ USD, tăng 9,8%; giày dép đạt 12 tỷ USD, tăng 13,1% ... và sản phẩm gỗ đạt 6,5 tỷ USD, tăng 15,4%; phương tiện vận tải và phụ tùng đạt 5,7 tỷ USD, tăng 7%, hầu hết các mặt hàng trong nhóm nông, lâm nghiệp, thủy sản có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ năm 2018.

Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu 8 tháng năm 2019, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 38,6 tỷ USD, tăng 25,3% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là thị trường EU đạt 27,7 tỷ USD, giảm 0,5%, Trung Quốc đạt 23,8 tỷ USD, giảm 2,5%, thị trường ASEAN đạt 17,3 tỷ USD, tăng 3,6%, Nhật Bản đạt 13,4 tỷ USD, tăng 9,9%, Hàn Quốc đạt 12,6 tỷ USD, tăng 5,3%.

Trong tháng 8/2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 22,8 tỷ USD, giảm 0,6% so với tháng 7/2019, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 9,3 tỷ USD, giảm 3,6%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 13,5 tỷ USD, tăng 1,6%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng giảm so với tháng 7/2019. So với cùng kỳ năm 2018, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tăng 7,5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 19,1%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,8%, một số mặt hàng có kim ngạch tăng cao so với cùng kỳ năm 2018.

Tính chung 8 tháng năm 2019, kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt 166,58 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2018, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 70,43 tỷ USD, tăng 13,9%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 96,15 tỷ USD, tăng 4,8%.

Trong 8 tháng năm 2019 có 33 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89,1% tổng kim ngạch nhập khẩu (2 mặt hàng đạt giá trị trên 20 tỷ USD, chiếm 34,6%), trong đó một số mặt hàng tăng so với cùng kỳ năm 2018. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2018: Điện thoại và linh kiện đạt 8,7 tỷ USD, giảm 5,9%, sắt thép đạt 6,4 tỷ USD, giảm 4,4%, kim loại thường đạt 4,2 tỷ USD, giảm 19%.

Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu 8 tháng năm 2019, Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 49,2 tỷ USD, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm 2018, tiếp theo là thị trường Hàn Quốc đạt 31 tỷ USD, giảm 0,3%; thị trường ASEAN đạt 21,6 tỷ USD, tăng 4,6%, Nhật Bản đạt 12,4 tỷ USD, tăng 0,6%, thị trường EU đạt 9,9 tỷ USD, tăng 11,8%, Hoa Kỳ đạt 9,4 tỷ USD, tăng 9%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng 7/2019 xuất siêu 43 triệu USD, 7 tháng năm 2019 xuất siêu 1,7 tỷ USD. Tháng 8/2019 ước tính xuất siêu 1,7 tỷ USD. Tính chung 8 tháng năm 2019 ước tính xuất siêu 3,4 tỷ USD (cùng kỳ năm 2018 xuất siêu 4,9 tỷ USD), trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 18,4 tỷ USD, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 21,8 tỷ USD./.