Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân xuất siêu hơn 4 tỷ USD năm 2021

Bộ Công Thương lý giải nguyên nhân xuất siêu hơn 4 tỷ USD năm 2021

Lý giải về nguyên nhân của kết quả xuất siêu đạt hơn 4 tỷ USD trong khi số đã báo cáo tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV ước nhập siêu khoảng 2 tỷ USD, Bộ Công Thương mới đây đã có công văn số 2875/BCT-KH trả lời Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tình hình triển khai kế hoạch năm 2022.