Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Cần bảo đảm hiệu quả, thiết thực

Đông Bắc 19:00 | 15/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với 100% thành viên biểu quyết tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 

Lấy ý kiến nhân dân đối với dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ 1/2023 đến 15/3/2023)

Theo chương trình Phiên họp thứ 18 mới đây, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, quyết định việc lấy ý kiến nhân dân về  dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Trình bày Tờ trình về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Minh Ngân cho biết, mục đích của việc tổ chức lấy kiến Nhân dân là nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi); tạo sự đồng thuận của Nhân dân, thể hiện ý chí, nguyện vọng của Nhân dân trong việc sửa đổi Luật Đất đai. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Luật Đất đai và tổ chức thi hành Luật…

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu rõ, việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân là sự kiện chính trị, pháp lý quan trọng, phải được tiến hành rộng rãi, dân chủ, khoa học, nghiêm túc, thực chất, khách quan. Việc tổ chức lấy ý kiến với các hình thức thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp Nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý, hoàn thiện đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

 Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường trình bày Tờ trình việc lấy ý kiến Nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi). Ảnh QH.

Nội dung lấy ý kiến Nhân dân phải toàn diện và có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào một số nội dung, chính sách lớn của dự án Luật, các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân được dư luận quan tâm. Ý kiến đóng góp của Nhân dân phải được tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và báo cáo Quốc hội…

Việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân thông qua các hình thức: góp ý trực tiếp bằng văn bản; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các các cơ quan thông tấn báo chí; điều tra xã hội học về nội dung chính sách và tác động các chính sách trong dự thảo Luật và các hình thức khác phù hợp. Thời gian lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 03/01 đến ngày hết ngày 28/02/2023.

Phát biểu ý kiến về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga bày tỏ đồng tình với nội dung Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra Ủy ban Kinh tế.

Về thời gian triển khai, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga đồng tình với phương án là lấy ý kiến từ 03/01 đến 15/03/2023 để tránh trùng vào dịp Tết nguyên đán…

Bên cạnh đó, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga cũng đề nghị việc lấy khiến nên triển khai theo chọn những vấn đề trọng tâm theo từng loại đối tượng đảm bảo tính sâu sắc.

Về đối tượng lấy ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga băn khoăn về đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài và nhất trí với những kiến nghị của Ủy ban Kinh tế; đồng thời thống nhất ý kiến của Chủ tịch Quốc hội là thêm đối tượng các doanh nghiệp thông qua Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Thảo luận về nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhất trí về sự cần thiết ban hành Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội lấy ý kiến Nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Đồng thời đánh giá cao sự chuẩn bị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho Chính phủ các nội dung và Hồ sơ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cũng như tán đồng nhiều điểm của Báo cáo do Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh trình bày.

Tuy nhiên, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy bày tỏ băn khoăn vì đây là dự án Luật lớn, nhiều vấn đề phức tạp, xin ý kiến rộng rãi cần phải tính thêm vì thời gian lấy ý kiến trùng vào dịp Tết cổ truyền. Nếu không có cách làm rốt ráo và có phương pháp tốt thì sẽ mang tính hình thức. Do đó, Chủ nhiệm Lê Quang Huy đề nghị cần có cách làm, phương án cụ thể để triển khai lấy ý kiến và nên kéo dài thời gian như trong Tờ trình đến ngày 15/03/2023, thậm chí kéo dài hơn để đủ thời lượng nghiên cứu và thẩm thấu dự án Luật sao cho thấu đáo.

Chủ nhiệm Lê Quang Huy cho biết, việc lấy ý kiến nhân dân các dự thảo, văn bản pháp luật đăng tải trên Cổng thông tin điện tử ít nhất 30 ngày. Tuy nhiên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường lo ngại trong thực tế hiệu quả đem lại không cao. Muốn lấy ý kiến qua Cổng thông tin điện tử của các địa phương hoặc tổ chức hội thảo, Chủ nhiệm Lê Quang Huy nêu rõ: Người xin ý kiến cần phải thực tâm lắng nghe ý kiến, thậm chí ý kiến trái chiều, khác nhau; phải xác định chuẩn nội dung, hình thức, đối tượng, địa bàn; đồng thời phải trung thực, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch. Từ 3 yếu tố đó thì khi tổng hợp mới toát lên được nội dung.

Góp ý về yêu cầu, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đề nghị cần phân rã cụ thể nội dung, hình thức, nhóm vấn đề, đối tượng, địa bàn sao cho rõ ràng, mạch lạc và phù hợp với hoàn cảnh của đối tượng. Nếu nội dung, đối tượng, địa bàn không rõ hoặc báo cáo viên không chuẩn bị kỹ thì cũng không thành công.

Băn khoăn sau khi xin ý kiến thì tổng hợp và sử dụng thế nào, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy cho rằng, cần tổng hợp từ nhiều kênh để đảm bảo trung thực, khách quan, ngoài ra đề nghị cần có cơ chế phản hồi minh bạch.

100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Ảnh: QH.

Huy động trí tuệ của nhân dân, tạo sự đồng thuận

Sau khi nghe các ý kiến thảo luận của các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, phát biểu kết luận về nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất mục đích, yêu cầu, đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi) do Chính phủ trình.

Tuy nhiên, Chính phủ cần khẩn trương bổ sung nhiều nội dung Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã góp ý tại phiên họp. Xác định đây là nội dung công việc đặc biệt quan trọng, cần thực hiện thực chất, hiệu quả để phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ của nhân dân, tạo sự đồng thuận, đảm bảo tính khả thi của Luật khi áp dụng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất lấy ý kiến nhân dân về toàn bộ dự thảo Luật và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân được dư luận xã hội quan tâm. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 3/1 đến hết ngày 15/3/2023. Đề nghị Chính phủ rà soát các vấn đề trọng tâm lấy ý kiến nhân dân để tập trung vào những nội dung cần thiết, phù hợp. Cần lưu ý vấn đề phát huy vai trò của các cơ quan của Quốc hội trong tham gia tổng hợp ý kiến xây dựng Luật cũng như phát huy vai trò của báo chí, truyền thông trong công tác xây dựng và hoàn thiện dự án Luật.

Tại phiên họp, 100% các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung cơ bản của Nghị quyết. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Ủy ban Pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành.