Lộc Trời (LTG) thông qua mục tiêu lãi sau thuế 400 tỷ cả năm, riêng quý I ước lãi 180 tỷ

P.V 08:06 | 15/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hôm 14/4, Tập đoàn Lộc Trời (mã LTG) tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022, trong đó thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tức giảm 4% so với mức thực hiện năm 2021.

Nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Lộc Trời (mã LTG) quyết định thông qua kế hoạch lợi nhuận sau thuế 400 tỷ đồng, tức giảm 4% so với mức thực hiện năm 2021.

Con số này gắn liền với kế hoạch kinh doanh 2021-2024 mà Lộc Trời công bố tại kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2021, theo đó cam kết lợi nhuận sau thuế mỗi năm trong kỳ tối thiểu 400 tỷ đồng và chia cổ tức với tỷ lệ 12%-20%-25%-30% lần lượt cho các năm 2021 - 2022 - 2023 - 2024.

Theo ban lãnh đạo Lộc Trời, việc đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2022 đi lùi không đồng nghĩa kế hoạch kinh doanh giảm, mà là sự cam kết tối thiểu với cổ đông. Ngoài ra, công ty luôn nỗ lực vượt kế hoạch đặt ra hàng năm.

"Khi lợi nhuận thực hiện được cao hơn 400 tỷ đồng, Công ty sẽ trích quỹ dự phòng rủi ro cho nông dân và quỹ dự phòng cho nhân viên, mỗi quỹ là 360 tỷ đồng, khi nào quỹ này được trích đủ thì lợi nhuận sẽ được tăng thêm, 2 quỹ này thuộc tài sản của Công ty", phía Lộc Trời cho hay.

Về tình hình kinh doanh quý I/2022, Lộc Trời cho biết ước doanh thu thuần quý I đạt 2.300 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 180 tỷ đồng. Công ty khẳng định việc chấm dứt hợp đồng với Syngenta không tác động đến tình hình kinh doanh hiện tại cũng như đối tác phân phối của Lộc Trời, thể hiện qua lợi nhuận chung quý I và lợi nhuận của mảng vật tư nông nghiệp nhìn chung không bị ảnh hưởng.

Trước đó, trong năm 2021, Lộc Trời báo cáo doanh thu đạt 10.224 tỷ đồng, tức tăng 36% so với năm 2020 và là mức doanh thu cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty. Lợi nhuận sau thuế đạt 422 tỷ đồng tăng 14,4% so với mức thực hiện trong năm 2020 và vượt 5,5% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Lần họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay của Lộc Trời cũng thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) do tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp nói riêng và thực trạng toàn nền kinh tế nhiều thách thức nói chung do tác động của dịch COVID-19. Trước đó, Lộc Trời dự kiến trong năm 2022 sẽ hoàn tất niêm yết cổ phiếu LTG trên HoSE. 

Một nội dung quan trọng khác được thông qua trong cuộc họp là kế hoạch của Lộc Trời liên quan đến chào bán 10 triệu cổ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược, tương ứng tỷ lệ 12,4% tổng số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay.

Đối tượng phát hành là các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính, có khả năng hỗ trợ cho sự phát triển của Công ty và có cam kết hợp tác với Công ty trong thời gian ít nhất 5 năm. Mục đích phát hành để bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Phương thức phát hành cổ phiếu riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 3 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Dự kiến sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, vốn điều lệ của Lộc Trời sẽ tăng 100 tỷ đồng, từ 806 tỷ đồng lên 906 tỷ đồng.