Lực lượng quản lý thị trường không thay đổi thì chỉ “bình cũ, rượu mới“

17:42 | 21/01/2019 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Đây là nhấn mạnh của Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 của Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), sáng 21/01.

Lực lượng quản lý thị trường không thay đổi thì chỉ “bình cũ, rượu mới“ - ảnh 1
Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. 
Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cho rằng, QLTT là lực lượng lớn mạnh, có tính trải rộng, đa dạng về địa lý và sự phối hợp với rất nhiều lực lượng hữu quan như biên phòng, hải quan, thuế, cảnh sát kinh tế...

Trong bối cảnh hội nhập sâu rộng và sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, QLTT đã đóng góp rất lớn vào việc bảo vệ người tiêu dùng, bảo vệ doanh nghiệp chân chính và bảo vệ nền kinh tế. Vì vậy, Bộ trưởng khích lệ: "Chúng ta có quyền tự hào, tin tưởng vào năng lực của lực lượng QLTT".

Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh cũng nhấn mạnh: "Với tinh thần cầu thị, chúng ta cần nghiêm túc, nghiêm khắc nhìn thẳng vào những tồn tại, hạn chế" để tìm ra nguyên nhân, khắc phục một cách hiệu quả.

Những tồn tại đó là tổ chức bộ máy nhân sự cũng như công tác phối hợp với địa phương chưa hiệu quả; vấn đề kiện toàn ngay tại Tổng cục còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu; vấn đề về năng lực chuyên môn, đạo đức, văn hóa ứng xử của một bộ phận cán bộ QLTT còn bất cập, cần khắc phục ngay.

“Phải có bộ máy đủ mạnh, tinh thông nghiệp vụ, phẩm chất, mới có thể đáp ứng nhiệm vụ nặng nề được giao. Nếu tổ chức theo ngành dọc hay ngang, nếu nâng cấp Cục thành Tổng cục... mà không thay đổi thì chỉ "bình cũ, rượu mới" chứ không giải quyết được vấn đề gì", Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh.

Đồng thời, ông cũng yêu cầu Tổng Cục trưởng Tổng cục QLTT trong 4 tháng đầu năm 2019 phải nhanh chóng hoàn thành kiện toàn bộ máy, đáp ứng yêu cầu công việc.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, ủng hộ lực lượng QLTT hoàn thành nhiệm vụ và luôn cảm thấy tự hào vì trở thành một phần trong "ngôi nhà" Bộ Công Thương.