Manulife lãi nghìn tỷ từ trái phiếu, lỗ trăm tỷ từ cổ phiếu trong nửa đầu năm

Minh Quang 11:30 | 02/10/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nửa đầu năm 2023, lợi nhuận trước thuế của Manulife giảm 29% so với cùng kỳ do ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực bảo hiểm. Công ty lãi gần 1.500 tỷ từ mảng đầu tư trái phiếu nhưng 'lỗ' hàng trăm tỷ từ mảng đầu tư cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính bán niên vừa công bố, Công ty TNHH Manulife (Việt Nam) ghi nhận lãi trước thuế 1.949 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023, giảm 29% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế của Manulife vẫn vượt qua những cái tên như Prudential hay Dai-ichi Life, bất chấp việc công ty này là tâm điểm của cuộc khủng hoảng niềm tin trong lĩnh vực bảo hiểm.

Hoạt động tài chính và hoạt động khác là những điểm sáng trong cơ cấu lợi nhuận của Manulife nửa đầu năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính của công ty chỉ tăng nhẹ khoảng 6% so với cùng kỳ lên 2.543 tỷ đồng nhưng do chi phí giảm 73% nên lãi thuần tăng tới 76,2% đạt 2.238 tỷ đồng. Thu nhập khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng 71,2%, đạt 1.551 tỷ đồng.

Lợi nhuận Manulife giảm khoảng 30% trong nửa đầu năm 2023.

Lãi lớn từ trái phiếu nhưng lỗ từ cổ phiếu

Nhìn sâu hơn vào mảng đầu tư tài chính của Manulife trong báo cáo tài chính, hoạt động đầu tư trái phiếu (chiếm tỷ trọng trên 60% tổng danh mục đầu tư) thu lãi gần 1.500 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 16,4% so với cùng kỳ, và cũng là mảng mang lại nhiều tiền nhất.

Danh mục trái phiếu cuối quý II của công ty gồm 56.333 tỷ đồng trái phiếu Chính phủvà trái phiếu do Chính phủ bảo lãnh (gồm 203 tỷ đồng ngắn hạn, 56.130 tỷ đồng dài hạn);11.429 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu chính quyền địa phương.Những lô trái phiếu này có thời hạn từ 3 đến 30 năm và hưởng lãi suất từ 2,1%/năm đến 11,8%/năm.

Lãi từ tiền gửi ngân hàng cũng là một trong những mảng có tăng trưởng mạnh, gấp 3,5 lần cùng kỳ năm trước mang về 451 tỷ đồng cho Manulife. Cuối quý II, công ty này nắm giữ11.252 tỷ đồngtiền gửi ngắn hạn,lãi từ 5,2%/năm đến 9,8%/năm và gần 590 tỷ đồng tiền gửi dài hạn nhận lãi suất từ 0%/năm đến 9,5%/năm. Số dư tiền gửi dài hạn đã giảm 70% so với cuối năm trước.

Trong khi đó,hoạt động mua bán cổ phiếu tạm lỗ khoảng 240 tỷ đồng. Danh mục đầu tư cổ phiếu của Manulife chủ yếu là cổ phiếu niêm yết, giá trị ước tính vào cuối quý II là 9.561 tỷ đồng, một phần rất nhỏ (9 tỷ đồng) là cổ phiếu UPCoM.

Quy mô danh mục đầu tư cổ phiếu của Manulife liên tục ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao trong những năm gần đây. Trong 6 tháng đầu năm 2022, công ty đã ghi nhận lãi hơn 237 tỷ đồng từ mua bán cổ phiếu.

 

Chi phí hoạt động tăng nhanh 

6 tháng đầu năm, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Manulife đạt 11.090 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ trong khi đó chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lại tăng 27,3% khiến lợi nhuận gộp từ mảng này giảm hơn 74%, chỉ còn 1.302 tỷ đồng. 

Sau cuộc khủng hoảng niềm tin, tương tự như nhiều công ty bảo hiểm khác, Manulife cũng tăng chi trả bồi thường và trả tiền bảo hiểm, cũng như điều chỉnh lại hoạt động kinh doanh qua đại lý.

TIN LIÊN QUAN Manulife đã xử lý được gần 60% khiếu nại liên quan đến bảo hiểm Tâm An Đầu tư 06/06/2023 - 21:19

Trong 6 tháng đầu năm, chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm đạt 8.838 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ là nguyên nhân khiến chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng.

Trong đó, công ty đã chi khoảng 1.512 tỷ đồng cho các trường hợp hủy hợp đồng, tăng 282% so với cùng kỳ; chi phí dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm gốc tăng thêm 37%.

Manulife đã cắt giảm chi phí bán hàng tới 53% trong nửa đầu năm 2023. Trong đó, chi phí khen thưởng, hỗ trợ đại lý giảm từ 1.792 tỷ đồng xuống chỉ còn 577 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí lương và một số khoản chi khác đã nhích nhẹ, khiến tổng chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 14,2%.