Ngân hàng Nhà nước hạ trần lãi suất huy động

Tân Thanh 08:38 | 01/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ 3/4, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) điều chỉnh giảm 0,3 - 0,5%/năm các mức lãi suất tái cấp vốn, trần lãi suất tiền gửi, trần lãi suất cho vay tại các lĩnh vực ưu tiên...

  

Ngân hàng Nhà nước vừa có một số quyết định về việc điều chỉnh hạ lãi suất điều hành, giảm lãi suất cho vay và thực hiện các biện pháp tháo gỡ khó khăn cho nền kinh tế, hỗ trợ phục hồi tăng trưởng

Đối với quyết định số 574, kể từ ngày 3/4, NHNN sẽ điều chỉnh giảm thêm 0,5% đối với lãi suất tái cấp vốn xuống mức 5,5%/năm. Riêng lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3,5%. Lãi suất cho vay qua đêm và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn cũng giữ nguyên ở mức 6%.

Với quyết định số 575, mức lãi suất tối đa tiền gửi bằng VND không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng sẽ giảm từ 1% xuống 0,5%. Kỳ hạn từ từ 1 đến dưới 6 tháng giảm từ 6% xuống 5,5%.

Đối với quyết định số 576, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND của tổ chức tín dụng đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn ở một số lĩnh vực ưu tiên giảm từ 5%/năm xuống 4,5%/năm.

Với quyết định số 577 và 578, cơ quan quản lý sẽ giảm 0,3%/năm lãi suất đối với tiền gửi bằng VND tại NHNN (Kho bạc Nhà nước, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô).

Đây là lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước giảm trần lãi suất huy động trong gần 3 năm gần đây. Còn hai lần điều chỉnh gần nhất vào tháng 9 và 10 năm ngoái, trần lãi suất huy động đã tăng 0,3-1% một năm.

Trước đó, hôm 14/3, Ngân hàng Nhà nước cũng đã giảm 1% các loại lãi suất điều hành gồm tái chiết khấu và cho vay qua đêm. Giảm lãi suất điều hành, theo Ngân hàng Nhà nước là "bước đi quan trọng, định hướng cho xu hướng giảm lãi suất của thị trường trong thời gian tới". Đây là tín hiệu định hướng các nhà băng giảm lãi suất cho vay, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Trong tháng 2, NHNN đã thông báo chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2023 cho từng tổ chức tín dụng (TCTD) với mục tiêu tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống năm 2023 khoảng 14-15%, có điều chỉnh phù hợp với diễn biến, tình hình thực tế. Tính đến 28/3/2023, tín dụng toàn hệ thống tăng 2,06% so với cuối năm 2022.

NHNN đánh giá việc tiếp tục điều chỉnh giảm các mức lãi suất điều hành nêu trên là giải pháp linh hoạt, phù hợp với điều kiện thị trường hiện nay để thực hiện mục tiêu phục hồi tăng trưởng kinh tế của Quốc hội và Chính phủ, qua đó tiếp tục định hướng giảm mặt bằng lãi suất thị trường, góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế.

Đồng thời, việc điều chỉnh giảm trần lãi suất tiền gửi bằng VND các kỳ hạn dưới 6 tháng để các TCTD giảm chi phí đầu vào, trên cơ sở đó có điều kiện giảm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng giảm chi phí tài chính.

Việc tiếp tục điều chỉnh giảm trần lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với các lĩnh vực ưu tiên xuống 4,5%/năm tạo điều kiện để doanh nghiệp và người dân tiếp cận vốn vay với chi phí thấp hơn trong các lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ.

Mặc dù vậy, NHNN không chủ quan với áp lực lạm phát vẫn ở mức sát với mục tiêu 4,5% ngay trong quý I; lạm phát toàn cầu được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao; các NHTW lớn tiếp tục tiến trình thắt chặt CSTT, điều chỉnh tăng và neo giữ lãi suất ở mức cao.

NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến tiền tệ trong nước, quốc tế, dự báo lạm phát và lãi suất thị trường để tiếp tục chỉ đạo các TCTD có các giải pháp tiết giảm chi phí để ổn định mặt bằng lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh.