Ngân hàng Quốc tế (VIB): Lãi trước thuế gần 2.700 tỷ đồng, tỷ lệ bao nợ xấu chỉ còn 38%

Diên Vỹ 15:49 | 28/04/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kết thúc quý I/2023, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) báo tổng thu nhập hoạt động đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế đạt 2.694 tỷ đồng, tăng 18%.

 

Lãi trước thuế tăng 18% nhờ mức tăng của thu nhập từ lãi

Theo báo cáo tài chính quý I/2023 đã kiểm toán vừa công bố, Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) ghi nhận khoản thu nhập từ lãi thuần đạt 4.304 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ trong bối cảnh thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự tăng mạnh vượt 9.000 tỷ.

Đóng góp thêm vào mức tăng thu nhập hoạt động chung của ngân hàng là khoản mục lãi thuần từ hoạt động dịch vụ 618 tỷ đồng mặc dù con số này đã giảm gần 5% so với cùng kỳ. Ngoài ra, lãi thuần từ hoạt động khác đạt 45 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, VIB lỗ từ kinh doanh ngoại hối gần 30 tỷ đồng, mặc dù số lỗ này đã giảm mạnh từ mức lỗ 81 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Ngoài ra, VIB cũng ghi nhận khoản lỗ hơn 10 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán so với mức lãi 2,3 tỷ đồng cùng kỳ.

Nhờ mức tăng mạnh của thu nhập lãi thuần,  tổng thu nhập hoạt động trong quý của VIB đạt 4.930 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Mặc dù ngân hàng tăng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng trong kỳ 68% lên 668 tỷ đồng, lãi trước thuế vẫn đạt 2.694 tỷ đồng, tăng 18%. Lãi sau thuế đạt 2.155 tỷ đồng, cũng tăng 18%.

   Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC VIB. 

Năm nay, ĐHĐCĐ VIB đã thông qua kế hoạch lợi nhuận trước thuế đạt 12.200 tỷ, tăng 15,3% so với mức thực hiện năm ngoái. Như vậy, sau 3 tháng đầu năm, ngân hàng đã thực hiện được 22% kế hoạch lợi nhuận của cả năm.

Nợ xấu tăng gần 47%, bộ đệm 'phòng thủ' nợ xấu mỏng đi thấy rõ

Cũng trong cuộc họp ĐHĐCĐ hồi giữa tháng 3 vừa qua, cổ đông VIB đã thông qua mục tiêu tổng tài sản tăng 25% lên 428.500 tỷ đồng, dư nợ tín dụng tăng 25% lên 292.500 tỷ đồng (phụ thuộc vào phê duyệt của NHNN) và huy động vốn tăng 26% lên 292.600 tỷ.

Theo báo cáo tài chính quý I đã công bố, tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của VIB đạt 357.247 tỷ đồng, tức tăng 4% so với đầu năm (342.799 tỷ đồng).

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 229.177 tỷ đồng, giảm nhẹ khoảng 1% so với đầu năm. 

Trong tổng số dư nợ cho vay khách hàng, cho vay hộ kinh doanh và cá nhân chiếm tới 88%, tương ứng 202.271 tỷ đồng, dù con số này đã giảm nhẹ 2,6% so với đầu năm. Còn lại là cho vay các tổ chức kinh tế.

Về chất lượng nợ vay, báo cáo tài chính của VIB cho thấy tổng nợ xấu trong quý I (bao gồm nợ nhóm 3, 4 và 5) đã tăng mạnh lên 8.342 tỷ đồng từ mức 5.687 tỷ đồng hồi đầu năm, tương ứng tăng gần 47%. Trong đó, nợ nhóm 3 (dưới tiêu chuẩn) và nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng mạnh lần lượt 142% và 42%. Riêng nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) giảm khoảng 11%.

Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay tính đến cuối quý I do đó tăng lên 3,6% từ mức 2,45% vào đầu năm.

Cũng theo thông tin tại BCTC, trong quý I, ngân hàng cũng tăng nhẹ dự phòng rủi ro cho vay lên 3.173 tỷ đồng, tương ứng tăng 3,5% so với đầu năm. Tuy nhiên, do mức tăng đáng kể của dư nợ xấu, tỷ lệ bao nợ xấu đến cuối quý I là 38%, tiếp tục giảm so với mức khoảng 54% vào đầu năm.

   Diên Vỹ tổng hợp từ BCTC VIB. 

Về phía nguồn vốn, tổng nghĩa vụ nợ của VIB đến ngày 31/3/2023 cũng tăng gần 5% so với đầu năm lên 324.677 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi khách hàng đến cuối quý I đạt 199.267 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền gửi có kỳ hạn đạt 173.513 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 24.110 tỷ đồng, giảm gần 12%. 

Như vậy, tính đến hết quý I/2023, tỷ lệ cho vay khách hàng/ tiền gửi khách hàng tại VIB đang ở mức khoảng 115% so với mức hơn 114% vào đầu năm.