Novaland huy động thêm vốn cho NovaWorld Ho Tram

Lê Thị Thu Hà 08:33 | 29/11/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Từ những phân khu ban đầu như Wonderland, Habana Island, The Tropica..., Novaland đã từng bước mở rộng quỹ đất và phát triển NovaWorld Ho Tram thành 10 phân khu.

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa nhận được bản công bố của CTCP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, Mã: NVL) về kết quả phát hành trái phiếu vào ngày 28/9.

Cụ thể, doanh nghiệp đã phát hành hơn 430 tỷ đồng trái phiếu cho một quỹ đầu tư chứng khoán và 49 nhà đầu tư cá nhân. Các trái phiếu này có kỳ hạn 18 tháng và lãi suất cố định 10,5% mỗi năm.

Số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được Novaland tăng quy mô vốn hoạt động, đầu tư vào các chương trình và dự án NovaWorld Ho Tram tại Bà Rịa-Vũng Tàu.

Từ những phân khu ban đầu như Wonderland, Habana Island, The Tropica..., Novaland đã từng bước mở rộng quỹ đất và phát triển NovaWorld Ho Tram thành 10 phân khu. Tính đến hiện tại, nhiều phân khu của dự án đã bán hết 100%.

Novaland vừa M&A thêm quỹ đất phát triển phân khu Bình Châu Onsen thuộc NovaWorld Ho Tram. (Ảnh: Hà An).

Theo ước tính của Novaland, tổng lợi nhuận giai đoạn 2021 - 2023 thu được từ ba dự án NovaWorld Ho Tram, NovaWorld Phan Thiet (Bình Thuận), và Aqua City (Đồng Nai) vào khoảng 2 USD.