Sớm hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về bảo đảm TTATGT

Kiều Lâm 10:52 02/12/2021 Theo dõi Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên Google news
Chia sẻ

Năm 2021, công tác xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật tiếp tục được các Bộ, ngành quan tâm chỉ đạo, góp phần đưa ra những khuôn khổ pháp lý đầy đủ, có hệ thống các quy định về TTATGT, từ đó, cùng chung tay giảm thiểu tai nạn ATGT, đảm bảo trật tự giao thông tốt hơn.

Kiều LâmChú thích ảnh: Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Đức Nguyễn)
Kiều LâmChú thích ảnh: Cảnh sát giao thông Công an thành phố Lào Cai kiểm tra, kiểm soát phương tiện giao thông trên địa bàn. (Ảnh: Đức Nguyễn)

Thời gian qua, Chính phủ đã ban hành 03 Nghị định liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT: Nghị định số 05/2021/NĐ-CP ngày 25/01/2021 quy định về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay; Nghị định số 08/2021/NĐ-CP ngày 28/01/2021 quy định về quản lý hoạt động đường thủy nội địa; Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/1/2021 về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Thực hiện chương trình công tác và chỉ đạo của Chính phủ, đối với Dự án luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Bộ GTVT đã và đang tiếp thu ý kiến của đa số Đại biểu Quốc hội (theo Thông báo số 4152/TTKQH-QPAN ngày 02/12/2020 của Tổng Thư ký Quốc hội) để hoàn thiện Dự án Luật sửa đổi Luật Giao thông đường bộ.

Hiện nay, dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) đang được Bộ GTVT gửi xin ý kiến các cơ quan, đơn vị của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các địa phương để tiếp tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Về các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành 11 Thông tư liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT. Ngoài ra, Bộ GTVT đã ban hành Đề án “Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng đào tạo, sát hạch và quản lý giấy phép lái xe đảm bảo an toàn giao thông” và tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về bảo đảm TTATGT tại các Đề án đã được phê duyệt, như: Đề án “Đảm bảo trật tự hành lang an toàn giao thông và xử lý dứt điểm lối đi tự mở qua đường sắt”; Đề án “Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, đề xuất phương án điều chỉnh loại hình kinh doanh vận tải phục vụ công tác sửa đổi, bổ sung Luật giao thông đường bộ năm 2008”.

Bộ Công an đã báo cáo đề xuất Thủ tướng Chính phủ về phương hướng thực hiện tiếp theo đối với dự án Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ. Ban hành Quyết định số 2609/QĐ-BCA-C08 ngày 20/4/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền của Bộ Công an.

Ban hành Thông tư số 146/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 quy định tiêu chuẩn định mức sử dụng thiết bị, vật tư kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng Cảnh sát giao thông. Đồng thời, tham gia ý kiến dự thảo 40 văn bản quy phạm pháp luật (02 Luật, 17 Nghị định và 19 Thông tư) liên quan đến công tác bảo đảm TTATGT do các Bộ, ngành khác gửi đến có chất lượng, đúng tiến độ, thời gian quy định. Bộ Công an đã tham mưu Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 165/QĐ-TTg ngày 03/02/2021 phê duyệt Đề án “Đầu tư, lắp đặt camera giám sát, chỉ huy điều hành giao thông phục vụ an ninh trật tự và xử lý vi phạm hành chính”.

Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng đã ban hành Thông tư số 103/2021/TT-BQP ngày 23/7/2021 Quy định về kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng trong Bộ Quốc phòng.

Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 03/2021/NĐ-CP ngày 15/01/2021 của Chính phủ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Bên cạnh sự vào cuộc của các Bộ, ban, ngành, cơ quan chức năng, các Bộ, ngành là thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia đang tiếp tục rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác bảo đảm TTATGT.