VIB đặt mục tiêu lãi tỷ USD sau 5 năm

VIB đặt mục tiêu lãi tỷ USD sau 5 năm

Với định hướng chiến lược tập trung phát triển mảng bán lẻ, VIB dự kiến sẽ tăng lượng khách hàng lên 10 triệu người sau 5 năm và duy trì tăng trưởng lợi nhuận tối thiểu 30%/năm, đưa lợi nhuận chạm ngưỡng tỷ USD, vốn hoá tăng gấp 5 lần hiện tại.