Mạng xã hội Parler kiện Amazon

Mạng xã hội Parler kiện Amazon

Mạng xã hội Parler đã kiện Amazon sau khi gã khổng lồ công nghệ này đột ngột đình chỉ các dịch vụ lưu trữ web cho công ty này, khiến nền tảng phải tạm dừng hoạt động.