Không để gián đoạn công tác sửa chữa 14 nhà máy điện

Không để gián đoạn công tác sửa chữa 14 nhà máy điện

Trung tâm Dịch vụ sửa chữa EVNPSC được giao sửa chữa 14 nhà máy điện trải dài khắp cả nước, trong đó có các nhà máy lớn, quan trọng EVNPSC luôn có những biện pháp gì để thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch.