Doanh nghiệp đang chết dần, chết mòn vì đại dịch

Doanh nghiệp đang chết dần, chết mòn vì đại dịch

Dịch Covid – 19 kéo dài đã tác động rất lớn tới cộng đồng doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Có tới 79,7 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, ngừng hoạt động trong 7 tháng năm 2021