Các show diễn Tuần lễ London chuyển sang nền tảng số

Các show diễn Tuần lễ London chuyển sang nền tảng số

(DNVN) - Các show diễn bộ sưu tập sẽ được giới thiệu bằng những công cụ kỹ thuật số, các bộ sưu tập dành cho nam và nữ sẽ được giới thiệu cùng lúc và tất cả mọi người trên thế giới đều có thể theo dõi.