Toàn cảnh ngành bảo hiểm năm 2022: Bảo hiểm sức khỏe phát triển sôi động, các DNBH ngoại bứt tốc mảng nhân thọ

Toàn cảnh ngành bảo hiểm năm 2022: Bảo hiểm sức khỏe phát triển sôi động, các DNBH ngoại bứt tốc mảng nhân thọ

Năm 2022, ngành bảo hiểm vẫn có sự tăng trưởng ổn định tuy nhiên không có nhiều sự đột phá. Doanh thu mảng bảo hiểm phi nhân thọ tăng trưởng với bảo hiểm sức khỏe là sản phẩm có tỷ trọng lớn nhất. Mảng bảo hiểm nhân thọ lại ghi nhận sự chiếm lĩnh của các công ty bảo hiểm nước ngoài.