Bất động sản công nghiệp miền Bắc nhộn nhịp khách Trung Quốc hỏi thuê

Bất động sản công nghiệp miền Bắc nhộn nhịp khách Trung Quốc hỏi thuê

Cơ cấu FDI đầu tư mới vào Việt Nam đang chứng kiến những biến động mạnh mẽ khi lượng vốn từ các doanh nghiệp Trung Quốc đổ vào liên tục tăng, hiện chiếm tới 29% vốn đăng ký mới vào Việt Nam tính đến thời điểm cuối quý I/2024, tăng từ mức chỉ xấp xỉ 20% của vài năm về trước.