Dự án Rùa Vàng City: Đất chưa thấy, tiền đã thu

Dự án Rùa Vàng City: Đất chưa thấy, tiền đã thu

Dự án Rùa Vàng City mở bán khi hồ sơ pháp lý có dấu hiệu chưa hoàn thiện. Việc huy động vốn, mở bán ấy lại diễn ra ngay trước mắt các cơ quan quản lý của huyện Lạng Giang và tỉnh Bắc Giang.