Kế hoạch "thoát nợ" nào cho hai "ông lớn" tại Gia Lai

Kế hoạch "thoát nợ" nào cho hai "ông lớn" tại Gia Lai

Khởi nghiệp từ các phân xưởng chế biến đồ gỗ thủ công, hai doanh nhân nổi tiến hiện nay là Đoàn Nguyên Đức và Bùi Pháp đã lập xí nghiệp tư doanh, xây dựng nhà máy rồi chuyển đổi thành hai công ty gắn liền với thương hiệu cao nguyên Pleiku: Hoàng Anh Gia Lai và Đức Long Gia Lai.