Doanh nghiệp nào được sản xuất pháo hoa tại Việt Nam?

Doanh nghiệp nào được sản xuất pháo hoa tại Việt Nam?

Nghị định Chính phủ vừa ban hành Nghị định 137/2020/NĐ-CP cho phép người dân sử dụng pháo hoa vào những dịp lễ hội, cuối hỏi, hay kỷ niệm, tuy nhiên phải mua pháo ở doanh nghiệp được cấp phép sản xuất và kinh doanh.