Chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Chính sách kinh tế mới có hiệu lực từ tháng 2/2022

Phí thẩm định kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thủy sản 5,7 triệu đồng/lần; giảm 50% phí cấp phép xuất nhập khẩu chất phóng xạ; một số quy định mới của Ngân hàng Nhà nước… là những chính sách kinh tế mới sẽ có hiệu lực từ tháng 2/2022.