Hà Tĩnh: Lắng nghe dân để biết họ đang cần gì sau lũ

Hà Tĩnh: Lắng nghe dân để biết họ đang cần gì sau lũ

Trong suốt quá trình tác nghiệp tại vùng lũ ở Hà Tĩnh, tiếp xúc trực tiếp với những hoàn cảnh nơi đây, ghi lại những mất mát mà người dân vùng lũ đang phải gánh chịu, gặp dân, lắng nghe dân mới biết dân đang cần gì.