84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài

Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 9 tháng năm 2023 có 84 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 244,8 triệu USD, giảm 29,5% so với cùng kỳ năm trước.
Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 200 tỷ đồng

Hậu Giang chấp thuận nhà đầu tư 2 dự án khu đô thị hơn 200 tỷ đồng

2 dự án khu đô thị mới có vị trí nằm tại phường Bình Thạnh, thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, có tổng vốn đầu tư gần 264 tỷ đồng. Cả 2 dự án hoàn thành 24 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất, thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất.