Mua nhà trong mùa dịch - đâu mới là dự án an toàn?

Mua nhà trong mùa dịch - đâu mới là dự án an toàn?

Dịch Covid-19 đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế, bất động sản cũng không ngoại lệ. Song mùa dịch lại chính là thời điểm “lửa thử vàng” với uy tín của nhiều chủ đầu tư.