Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

Ngành Hải quan đi đầu về hiện đại hóa

(DNVN) - Với nhiều nỗ lực trong cả tiến trình cải cách, hiện đại hóa, ngành Hải quan đã được Chính phủ, các bộ, ngành và cộng đồng doanh nghiệp đánh giá là cơ quan đi đầu trong khối bộ, ngành Trung ương triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), đáp ứng yêu cầu quản lý, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu.
Gần 21.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa

Gần 21.000 doanh nghiệp tham gia Cơ chế một cửa

(DNVN) - Theo Tổng cục Hải quan - Cơ quan Thường trực Ủy ban chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, đến cuối tháng 4 có 11 bộ, ngành tham gia kết nối NSW với 47 thủ tục hành chính (chưa tính thủ tục trong lĩnh vực hải quan thuộc Bộ Tài chính).