Chính thức giảm thuế VAT về 8% từ ngày 1/2

Chính thức giảm thuế VAT về 8% từ ngày 1/2

Theo Nghị quyết mới ban hành, thuế VAT sẽ chính thức giảm 2 điểm phần trăm từ ngày 1/2 đến hết năm 2022, dự kiến sẽ làm giảm thu ngân sách năm 2022 khoảng 49.400 tỷ đồng.
Phương án huy động 350.000 tỷ đồng cho gói phục hồi kinh tế

Phương án huy động 350.000 tỷ đồng cho gói phục hồi kinh tế

Chính phủ dự kiến phương án huy động vốn thực hiện Chương trình phục hồi kinh tế từ hai nguồn, gồm: Vay từ các nguồn trong nước và vay ODA, ưu đãi nước ngoài; Huy động từ các nguồn do NHNN quản lý và các nguồn tài chính hợp pháp khác.