Chuyển đổi số ngành bán lẻ không phải là tức thời

Chuyển đổi số ngành bán lẻ không phải là tức thời

Sau Covid, hành vi mua sắm của người tiêu dùng đã thay đổi, quay lại trạng thái bình thường nhưng đó là bình thường mới. Như vậy, chuyển đổi số không phải là hành động tức thời của ngành bán lẻ để đối phó với dịch.