Vì sao khối ngoại “miệt mài” mua ròng cổ phiếu Việt Nam?

Vì sao khối ngoại “miệt mài” mua ròng cổ phiếu Việt Nam?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại một tuần gần như đi ngang trong bối cảnh có nhiều sự kiện tác động kể cả trong và ngoài nước. Tuần này, thị trường trong nước diễn biến tích cực hơn chứng khoán thế giới một phần nhờ khối ngoại tiếp tục mua ròng sang tuần thứ 6 liên tiếp.
Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có tân Giám đốc

Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) có tân Giám đốc

Ngày 13/12, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) thông báo thay đổi nhân sự, bổ nhiệm Giám đốc mới và công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc quyết định chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền.