Gần 710 triệu cổ phiếu FLC được chấp nhận chuyển sang UPCoM

Văn Giáp 07:14 | 20/02/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Gần 710 triệu cổ phiếu của công ty FLC sẽ chuyển từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sang thị trường UPCoM từ ngày 22/2 tới.

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) vừa thông báo chuyển dữ liệu đăng ký và lưu ký cổ phiếu FLC. Gần 710 triệu cổ phiếu của công ty này sẽ chuyển từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sang thị trường UPCoM từ ngày 22/2 tới.

Theo VSD, cổ phiếu FLC vẫn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng nên phải đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM theo quy định tại Điều 133 Nghị định số 155/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. 

  Cổ phiếu FLC chuyển sang thị trường UPCoM. (Ảnh: Bews/TTXVN) 

Theo Luật Chứng khoán, công ty đại chúng là công ty cổ phần có vốn điều lệ đã góp từ 30 tỷ đồng trở lên và có tối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu tư không phải là cổ đông lớn nắm giữ hoặc là công ty đã chào bán thành công cổ phiếu lần đầu ra công chúng thông qua đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Soi chiếu với quy định này, cổ phiếu FLC vẫn đáp ứng điều kiện công ty đại chúng với vốn điều lệ 7.099,9 tỷ đồng, hơn 64.700 cổ đông. Trước đó, HOSE ban hành quyết định hủy 709,9 triệu cổ phiếu FLC khỏi sàn này từ ngày 20/2. Lý do là FLC vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ công bố thông tin và các trường hợp khác mà HOSE và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy cần thiết phải hủy niêm yết để bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư.

FLC đã kiến nghị các cơ quan quản lý xem xét lại quyết định hủy niêm yết khi giải thích rằng việc vi phạm công bố thông tin do "hoàn cảnh bất khả kháng." Trong thời gian dài, doanh nghiệp này không thể tìm kiếm được đơn vị chấp thuận kiểm toán cho báo cáo tài chính.

Theo lãnh đạo Tập đoàn FLC, ở mọi trường hợp, cổ đông được toàn quyền sở hữu, định đoạt với cổ phiếu FLC đang sở hữu. Đồng thời, cổ đông vẫn được đảm bảo quyền tham gia đại hội đồng cổ đông, quyền biểu quyết, quyền đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. FLC đang nỗ lực xúc tiến các lộ trình công bố thông tin theo quy định.