Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) muốn rời HoSE

Công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) muốn rời HoSE

Sau 12 năm giao dịch trên HoSE, HĐQT công ty chứng khoán TP.HCM (HSC) quyết định sẽ niêm yết cổ phiếu sang Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội vì tình trạng nghẽn lệnh kéo dài của HoSE làm ảnh hưởng đến giao dịch.