Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần

Hướng dẫn thủ tục giải thể công ty cổ phần

(DNVN) - Theo quy định, doanh nghiệp chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.