Những dự án có kế hoạch triển khai trong 2024 của Vinhomes

Những dự án có kế hoạch triển khai trong 2024 của Vinhomes

Năm 2024, Vinhomes đang có kế hoạch triển khai xây dựng ít nhất 5 dự án tại Hải Phòng, Long An và Khánh Hoà. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đang xúc tiến đầu tư 3 dự án tại Long An, Bắc Giang và Tuyên Quang với tổng vốn khoảng 4,5 tỷ USD.