Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Ông Lương Trí Thìn mua xong 5 triệu cổ phiếu DXG

Từ đầu năm đến nay, Chủ tịch HĐQT Đất Xanh, ông Lương Trí Thìn đã mua 25,7 triệu cổ phiếu DXG với tổng chi phí ước tính hơn 1.100 tỷ đồng, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu cá nhân là 18,86% vốn điều lệ công ty.
Thêm một lãnh đạo Đất Xanh đăng ký mua cổ phiếu

Thêm một lãnh đạo Đất Xanh đăng ký mua cổ phiếu

Ông Bùi Ngọc Đức - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Đất Xanh vừa đăng ký mua 200.000 cổ phiếu DXG nhằm tăng tỷ lệ sở hữu. Trước đó một ngày, Chủ tịch HĐQT Lương Trí Thìn cũng đăng ký mua thêm 5 triệu cổ phiếu.