ĐHĐCĐ Đất Xanh: Mục tiêu trong năm 2024 đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu và 226 tỷ đồng lãi ròng, chào bán 244 triệu cổ phiếu

ĐHĐCĐ Đất Xanh: Mục tiêu trong năm 2024 đạt 3.900 tỷ đồng doanh thu và 226 tỷ đồng lãi ròng, chào bán 244 triệu cổ phiếu

Sáng ngày 19/4, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG) tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2024. Theo đánh giá của HĐQT tại tài liệu đại hội, 2024 là năm tiếp tục khó khăn của thị trường bất động sản nói chung và của Đất Xanh nói riêng. Song song với các mảng kinh doanh lõi (phát triển bất động sản, dịch vụ bất động sản, kế hoạch tuyển dụng nhân sự, bán hàng), công ty tiếp tục tập trung tìm kiếm, phát triển quỹ đất và các dự án.
Đất Xanh đặt mục tiêu lãi ròng 5%, gom thêm nhiều quỹ đất

Đất Xanh đặt mục tiêu lãi ròng 5%, gom thêm nhiều quỹ đất

Theo tài liệu mới công bố, dù xác định thị trường còn nhiều khó khăn nhưng Đất Xanh vẫn đặt mục tiêu doanh thu thuần và lãi ròng của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.900 tỷ đồng và 26 tỷ đồng. Mục tiêu này sẽ tăng 5% và 31% so với kết quả thực hiện năm ngoái.
Dự báo kinh doanh của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail

Dự báo kinh doanh của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail

Sau khi số liệu kết quả kinh doanh quý II/2023 được công bố cùng với một số thay đổi về tình hình kinh doanh từ tháng 7 đến nay, dự báo về kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2025 của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail đã được điều chỉnh.