Dự báo kinh doanh của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail

Dự báo kinh doanh của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail

Sau khi số liệu kết quả kinh doanh quý II/2023 được công bố cùng với một số thay đổi về tình hình kinh doanh từ tháng 7 đến nay, dự báo về kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2025 của Đất Xanh, Kinh Bắc, IDICO, Vincom Retail đã được điều chỉnh.
Dragon Capital gom 4 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh

Dragon Capital gom 4 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh

Ngày 25/8 vừa qua, hai quỹ thành viên của Dragon Capital đã chi khoảng 84 tỷ đồng để mua 4 triệu cổ phiếu DXG của Đất Xanh. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu tại Đất Xanh của nhóm quỹ ngoại này đã vượt 10,5% vốn điều lệ.
Ông Dương Văn Bắc xin rút khỏi HĐQT Đất Xanh Services

Ông Dương Văn Bắc xin rút khỏi HĐQT Đất Xanh Services

Ông Dương Văn Bắc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT và thành viên Ủy ban Kiểm toán Đất Xanh Services. Ngoài các vị trí tại Đất Xanh Services, ông Bắc cũng là lãnh đạo tại Tập đoàn Đất Xanh và Đất Xanh Tech.