11 tháng, Bộ GTVT giải ngân gần 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

11 tháng, Bộ GTVT giải ngân gần 32.000 tỷ đồng vốn đầu tư công

Báo cáo tại Hội nghị giao ban tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2021 của Bộ Giao thông Vận tải diễn ra sáng 26/11, ông Nguyễn Danh Huy, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Đầu tư cho biết, dự kiến lũy kế 11 tháng, Bộ Giao thông Vận tải giải ngân gần 32 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt 73,4% kế hoạch được giao.
Nhiều địa phương chậm chạp trong kế hoạch đầu tư công

Nhiều địa phương chậm chạp trong kế hoạch đầu tư công

Hiện nay, 62 địa phương vẫn chưa nhập đầy đủ số liệu kế hoạch đầu tư công cho năm 2022, tuy nhiên nhiều địa phương thì đề xuất vốn đầu tư công cho năm 2022 còn vượt cả vốn trung hạn mà Chính phủ vừa báo cáo Quốc hội.