BSC: 2 kịch bản tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2023

BSC: 2 kịch bản tăng trưởng xuất nhập khẩu năm 2023

Trong bối cảnh nhiều nền kinh tế lớn trên thế giới còn nhiều bất ổn, trong cả 2 kịch bản, nhóm phân tích của Chứng khoán BIDV (BSC) đều cho rằng kim ngạch xuất nhập khẩu năm nay sẽ giảm so với cùng kỳ. Trong năm 2024, dưới tác động tích cực hơn từ thế giới, sự tăng trưởng sẽ quay trở lại.
Cải cách hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu

Cải cách hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu

Để tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, Tổng cục Hải quan xây dựng nhiều mô hình, sáng kiến mới triển khai, áp dụng vào thực tiễn, với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể và là mục tiêu, động lực; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả”.
Đề xuất quy định mới về nộp tiền thuế, phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Đề xuất quy định mới về nộp tiền thuế, phí đối với hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí các khoản thu khác, đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh và phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 19%

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 19%

Ngày 5/7, Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 183.744 tỷ đồng, đạt 43,23% dự toán, giảm 19,19% so với cùng kỳ năm trước.
Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu cán đích

Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu cán đích

Tổng cục Hải quan cho biết, thu ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu đến ngày 15/12 đạt 420.192 tỷ đồng, bằng 119,4% dự toán (352.000 tỷ đồng), bằng 100% chỉ tiêu phấn đấu (420.000 tỷ đồng), tăng 14,1% so với cùng kỳ năm trước.