Thu ngân sách từ xuất nhập khẩu giảm hơn 19%

Thùy Dương/TTXVN 07:39 | 06/07/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngày 5/7, Tổng cục Hải quan cho biết, số thu ngân sách nhà nước từ hoạt động xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm đạt 183.744 tỷ đồng, đạt 43,23% dự toán, giảm 19,19% so với cùng kỳ năm trước.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong tháng 6/2023, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam ước đạt 56,01 tỷ USD, tăng 3,6% so với tháng trước (tương ứng tăng 1,93 tỷ USD).

Mặc dù giá trị xuất nhập khẩu tháng 6 tăng, nhưng lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 vẫn giảm. Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 316,64 tỷ USD, giảm15,1% (tương ứng giảm 56,54 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, Tổng cục Hải quan được Quốc hội giao dự toán thu ngân sách nhà nước theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 là 425.000 tỷ đồng. Xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, Tổng cục Hải quan đã thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai các hoạt động cải cách, phát triển hiện đại hóa trọng tâm ngành Hải quan năm 2023, triển khai xây dựng bộ Chỉ số chính đánh giá, đo lường hoạt động các thủ tục hành chính thực hiện qua Cơ chế một cửa quốc gia. Đồng thời, triển khai kế hoạch kiểm tra công tác đo thời gian giải phóng hàng tại một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục đôn đốc, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, Cơ chế một cửa ASEAN và tạo thuận lợi thương mại ASEAN, tập trung nguồn lực xây dựng Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin theo định hướng xử lý tập trung và kế hoạch hành động triển khai Cơ chế một cửa quốc gia. Đặc biệt, thúc đẩy công nghiệp logistics và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2022 - 2026 để báo cáo Bộ Tài chính trình Chính phủ phê duyệt./.