Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường

Doanh nghiệp bình ổn chịu sức ép thị trường

Hiện nay, sức mua trên thị trường chỉ mới từng bước phục hồi, nhưng giá đầu vào nguyên liệu sản xuất lại tăng cao, nên cộng đồng doanh nghiệp đối mặt với nguy cơ "tiến thoái lưỡng nan".
Công bố Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Công bố Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam

Chủ tịch VCCI cho biết Bộ quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam gồm 6 điều là những phẩm chất đạo đức cơ bản cần có và cần được thực hành rộng dãi trong cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam.