Sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ tăng mạnh tại Trung Quốc nhưng triển vọng bất động sản vẫn mịt mù

Sản lượng công nghiệp, doanh số bán lẻ tăng mạnh tại Trung Quốc nhưng triển vọng bất động sản vẫn mịt mù

Sản lượng công nghiệp và doanh số bán lẻ của Trung Quốc tăng mạnh trong tháng 10, bất chấp các biện pháp hạn chế nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19 đang có dấu hiệu bùng phát trở cũng như tình hình thiếu hụt nguồn cung. Tuy nhiên, thị trường bất động sản ảm đạm đã ảnh hưởng nhiều đến triển vọng kinh tế.